Poker “Stud” Tujuh Kad : Langkah-Langkah Permainan

Poker “stud” tujuh kad merupakan salah satu versi permainan poker yang terkenal dan banyak dimainkan di kasino-kasino serata dunia. Permainan ini juga dikenali sebagai “Seven-toed Pete” atau dengan nama “Down The River”. Permainan ini tidak semudah poker biasa dan untuk mencapai tahap kemahiran dalam permainan ini, anda memerlukan banyak latihan dan perlu sering memainkan permainan ini bagi mempelajari strategi serta menguasai corak permainan poker “stud” tujuh kad ini. Corak permainannya melibatkan pengedaran tujuh kad kepada setiap pemain tetapi hanya lima kad terbaik dari setiap pemain akan dikira dan akan menentukan kalah atau menang mereka.

PeringkatCasinoBonusKedudukanLawati
1 200% sehingga €2000 + 50 putaran percuma pada deposit pertama Ambil BonusBronze Casino ulasan
2 250% sehingga €1500 + 25 putaran percuma pada deposit pertama Ambil BonusEnzo Casino ulasan
3 Bonus Selamat Datang 100% Sehingga MYR377 Ambil BonusEmpire777 ulasan
4 Bonus Selamat Datang 400% Sehingga 1000 Euro Ambil BonusSuperLines ulasan
5 Bonus Selamat Datang 140 putaran percuma + 1400$ Ambil BonusCasino Dingo ulasan
6 Bonus Selamat Datang 400% sehingga €1000 Ambil BonusOrientXpress Casino ulasan
7 Bonus Selamat Datang 400% sehingga €1000 Ambil BonusNordiCasino ulasan
8 Bonus Selamat Datang 400% sehingga €800 Ambil BonusRoyal Spinz Ulasan
9 200% sehingga €1000 + 20 putaran percuma Ambil BonusSpintropolis Casino ulasan
10 Bonus Selamat Datang 300% sehingga €1000 Ambil BonusSmashing ulasan

Dalam kebanyakan permainan kasino, jumlah taruhan yang boleh dibuat tidak akan dikenakan sebarang jenis had maksima, walaupun akan ada had minima. Jumlah taruhan bergantung sepenuhnya kepada modal yang ada pada pemain serta jumlah taruhan yang ingin diletakkan pada permainan poker “stud” tujuh kad. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa pengehadan pada struktur taruhan bagi permainan ini. Pengehadan struktur taruhan seperti ini juga boleh dilihat dalam versi poker lain seperti “Texas Hold’em” dan “Omaha”. Taruhan untuk permainan-permainan ini akan diletakkan mengikut susunan yang tertentu. Pada mulanya, ramai peminat kasino yang memainkan permainan “Texas Hold’em” dan belum pernah mendengar khabar  poker “stud” tujuh kad ini. Akan tetapi, selari dengan peningkatan populariti permainan “Texas Hold’em” dalam kalangan masyarakat kasino, poker “stud” tujuh kad turut mendapat namanya dan mula dimainkan dan ditawarkan dengan lebih kerap di serata Amerika Syarikat, termasuklah kasino-kasino di bahagian Timur Amerika Syarikat. Bilangan pemain bagi permainan ini berjulat di antara dua hingga lapan pemain pada satu-satu masa. Permainan ini boleh dimainkan dengan mudah jika dimainkan dengan dua pemain tetapi akan mengikuti peraturan yang ketat sekiranya jumlah pemain mencecah lapan.

 

Corak Permainan Poker “Stud” Tujuh Kad

Permainan ini bermula dengan mengikuti beberapa langkah yang telah kami gariskan di bawah:

 • Kad permainan akan diedarkan kepada setiap pemain, di mana dua kad akan menghadap ke bawah dan satu kad akan menghadap ke atas.
 • Taruhan permulaan atau “bring-in” akan dibayar oleh pemain yang mempunyai kad yang menghadap ke atas yang terendah nilainya berbanding pemain-pemain yang semeja dengannya. Taruhan pemain-pemain lain akan diterima secara arah jam setelah “bring-in” dilakukan.
 • Apabila “bring-in” ditentukan, pemain-pemain lain tidak perlu melakukan “check” dengan kad mereka kerana “bring-in” merupakan permulaan permainan rawak atau “open”.
 • Dalam situasi di mana dua pemain semeja menunjukkan kad terendah yang bernilai sama, kad-kad ini akan dibezakan mengikut “suit” atau nilai kumpulan kad untuk menentukan siapa yang akan melakukan taruhan “bring-in”.
 • Sekiranya “bring-in” tidak dilakukan, pusingan pertama permainan akan dimulakan dan pemain akan menunjukkan kad mereka yang paling tinggi nilainya dan ianya akan diperiksa.
 • Dua pemain mungkin mempunyai kad tertinggi yang sama nilainya. Dalam situasi ini, syarat-syarat pemain menyatakan yang pemain yang dahulu mengikut arah jam dari “dealer” akan bermula dahulu.
 • Setelah menyempurnakan pusingan pertama taruhan, kad seterusnya akan dihadapkan ke atas dalam pusingan kedua dan pemain yang mempunyai nilai kad poker yang terbaik dan tertinggi akan memulakan pusingan kedua.
 • Kurang dari lima kad akan dihadapkan ke atas dan sebarang “straight”, “flush” atau “full house” tidak akan dikira. Dan bergantung kepada corak ini, pemain dengan jumlah kad yang terbaik mengikut kiraan poker akan bermula dahulu dan boleh melakukan “check” dengan kad mereka yang sedia ada serta menambah jumlah taruhan permainan.
 • Setelah pusingan kedua, kad ketiga akan dihadapkan ke atas dan permainan akan mengikuti corak permainan yang telah kami gariskan dan ini akan berterusan sehingga semua kad dihadapkan ke atas.

 

Peraturan Poker “Stud” Tujuh Kad

Peraturan permainan poker “stud” tujuh kad ini bukanlah begitu susah untuk diingati dan pemain akan dapat melihat dengan jelas corak permainan serta bagaimana peraturan-peraturan ini berfungsi setelah pusingan pertama permainan. Antara peraturan dan syarat yang dikenakan dalam permainan ini termasuklah :

Ante”: Sebelum memulakan permainan, setiap pemain akan meletakkan sejumlah wang taruhan “ante” yang bergantung kepada jumlah taruhan permainan tersebut. Jumlah “ante” ini akan ditayangkan pada ruang tajuk pada meja. “Ante” merupakan kos yang perlu dibayar ketika memainkan permainan poker “stud” tujuh kad ini. Sebagai contoh, bagi permainan yang melibatkan taruhan minima RM 30, “ante” akan ditentukan pada jumlah RM 10.

“Third Street”: Setiap pemain diberikan tiga kad oleh “dealer”. Kad –kad ini diletakkan mengahadap ke bawah kecuali satu kad yang akan menghadap ke atas. Pemain yang mempunyai nilai kad yang terendah dalam kalangan kad-kad yang menghadap ke atas akan ditentukan sebagai “bring-in” dan wajib melakukan “bring-in” untuk memulakan permainan. Bagi pemain yang memulakan “bring-in”, mereka bolehlah menaruh sejumlah wang yang nominal atau memilih jumlah taruhan yang lebih kecil. Ini akan berterusan dalam arah jam sehinggalah setiap pemain meletakkan taruhan mereka pada meja taruhan.

“Fourth Street”: Setiap pemain akan menerima kad keempat yang akan didedahkan kepada semua pemain di meja dan kad ini dinamakan “Fourth Street”. Pemain yang mempunyai jumlah kad yang tertinggi nilainya mengikut kiraan kad poker akan memulakan pusingan tersebut. Sebagai contoh, sekiranya satu pemain mempunyai kad yang menunjukkan nilai muka sepuluh dan kad-kad pemain lain menunjukkan nilai muka yang lebih rendah nilainya berbanding nilai sepuluh, pemain itu akan diberi peluang memulakan permainan.

“Fifth Street”: Pemain akan menerima satu lagi kad yang terdedah yang akan dinamakan sebagai “fifth street”. Corak permainan “fifth street” adalah sama seperti permainan “fourth street”, di mana pemain yang mempunyai nilai muka kad yang tertinggi akan memulakan pusingan tersebut. Setelah ditentukan, “dealer” akan menerima taruhan dari semua pemain pada meja taruhan. Setiap taruhan yang dilakukan selepas “fifth street” akan dilakukan dalam gandaan taruhan yang besar.

“Sixth Street”: Pemain akan menerima kad keenam mereka, juga terdedah seperti yang kita lihat tadi serta mengikuti corak taruhan “fourth street” dan “fifth street”. Taruhan akan digandakan setelah kad yang mempunyai nilai muka tertinggi dipilih.

“Seventh Street” atau “On the River”: Langkah terakhir permainan di mana pemain akan medapatkan kad ketujuh mereka dank ad ini akan diedarkan menghadap ke bawah. Nilai kad ini hanya diketahui oleh pemilik kad tersebut dan “dealer” akan menerima taruhan terakhir dari semua pemain. Sekiranya jumlah pemain di meja taruhan tersebut melebihi satu, permainan ini akan diteruskan ke peringkat keputusan akhir.

Keputusan Akhir: Pusingan taruhan terakhir merupakan pusingan di mana keputusan akhir akan ditentukan. Dalam pusingan penentuan ini, pemain yang yang terakhir sekali meletakkan taruhan dalam pusingan sebelumnya akan mendedahkan kad-kad dalam tangannya kepada pemain yang semeja dengannya. Sekiranya tiada taruhan dibuat dalam pusingan sebelumnya, pemain yang lebih awal dari pemain terakhir akan menunujukkan kad-kad dalam tangannya. Pusingan ini akan berterusan mengikut arah jam. Pemenang merupakan pemain yang mempunyai kombinasi lima kad yang terbaik mengikut kiraan poker. Jumlah taruhan yang dikumpul akan dibahagikan di antara pemenang dengan kombinasi kad-kad yang terbaik.

 

Pilihan Semasa Bertaruh

Terdapat pelbagai langkah yang boleh anda ambil ketika bertaruh dalam permainan poker “stud” tujuh kad ini bagi memastikan yang anda mendapat pulangan yang lumayan atau dapat mengelak dari kehilangan wang taruhan dalam jumlah yang banyak. Antara pilihan yang boleh anda lakukan ketika pusingan taruhan adalah:

 • “Fold” – “Fold” merupakan langkah di mana anda mengelak dari meletakkan taruhan bagi pusingan
  taruhan tersebut serta keseluruhan permainan setelah langka “fold” anda.
 • “Check” – “Check” merupakan langkah pemain di mana mereka mengelak dari meletakkan taruhan bagi
  pusingan semasa sahaja agar dapat melihat apa langkah yang akan diambil oleh pemain
 • “Bet” – Bet merupakan langkah menaruh sejumlah wang, seperti yang telahpun dibuat atau mengikut
  jumlah minima yang ditetapkan bagi meja tersebut.
 • “Call” – “Call” merupakan aksi menaruh sejumlah wang yang menyamai jumlah taruhan pemain
 • “Raise” – Langkah “raise” melibatkan jumlah taruhan yang melebihi jumlah taruhan yang sudahpun
  dibuat di meja taruhan tersebut. Langkah ini biasanya  diambil apabila pemain yakin bahawa
  kad-kad dalam tangannya akan menang.

Pilihan langkah-langkah ini bergantung sepenuhnya kepada langkah terakhir yang diambil oleh pemain sebelum anda. Sekiranya tiada pemain yang meletakkan taruhan bagi pusingan semasa, anda bolehlah melakukan “check” ataupun meletakkan taruhan. Sekiranya tidak, anda boleh memilih mana-mana langkah di atas yang anda rasakan sesuai mengikut kad-kad dalam tangan anda serta corak permainan pemain-pemain lain.

 

Akhir Kata

Permainan poker “stud” tujuh kad ini merupakan permainan yang cukup menarik dan mengasyikkan. Akan tetapi, seorang pemain itu perlulah memainkan permainan ini dengan kerap untuk menguasai corak permainan seta mempelajari strategi-strategi yang akan dapat digunakan untuk menjana hadiah wang yang lumayan. Pada kebiasaanya, pemain akan dapat memahami corak permainan setelah sekali sahaja memainkan permainan ini. Kami berharap yang informasi yang telah kami berikan tadi dapat membantu anda dalam permainan poker “stud” tujuh kad.

Bonus Selamat Datang 400% sehingga €1000 Ambil Bonus
PeringkatCasinoBonusKedudukanLawati
1 Bonus Selamat Datang 400% sehingga €1000 Ambil BonusOrientXpress Casino ulasan