Blackjack : Tewaskan Lawan dengan Strategi Mantap

Ulasan blackjack

Untuk mendapatkan pulangan yang lumayan melalui teknik pintar dalam permainan “blackjack”, anda hanya perlu menguasai satu konsep asas yang sangat berharga. Tidak kira apa sekalipun corak permainan anda, baik strategi yang paling asas, strategi yang lebih kompleks atau bermain dengan menturuti naluri dan perasaan, konsep asas yang perlu dipahatkan ke minda adalah yang tujuan permainan “blackjack”adalah untuk mengalahkan pihak kasino atau “dealer”.

Mainkan blackjack dalam talian

Jumlah kad yang tidak melebihi 21 juga merupakan salah satu cara mengalahkan pihak lawan. Akan tetapi, kad-kad yang ada pada pihak dealer juga harus diperhatikan agar kelebihan mereka terhadap permainan anda dapat dikenalpasti dan anda dapat mengatur strategi yang memanipulasikan mereka dan mencondongkan peluang kemenangan ke arah anda. Jangan sesekali hilang focus kerana anda harus ingat yang pihak “dealer”akan sentiasa diberi peluang terakhir untuk menunjukkan jumlah kad dan akan menerima wang jika anda melebihi jumlah 21, walaupun pihak mereka sendiri melebihi 21.

Peraturan Blackjack

Untuk mengatur strategi yang terbaik untuk meningkatkan peluang kemenangan anda dalam “blackjack”, berikut adalah beberapa petua yang dapat membantu :

 1. Teruskan ambil kad sehingga jumlah 17 atau lebih jika salah satu kad “dealer”menunjukkan 7, 8, 9, 10 atau Ace.
 2. Teruskan ambil kad jika kad anda menunjukkan Ace dan kad yang bernilai 7 atau rendah sekiranya salah satu kad “dealer” menunjukkan Ace, 9 atau 10.
 3. Teruskan mengambil kad jika kad anda menunjukkan Ace dan 6 sekiranya kad “dealer” menunjukkan 4,5 atau 6.
 4. Berhenti mengambil kad sekiranya kad anda berjumlah 12 sekiranya kad “dealer” menunjukkan 4, 5 atau 6.
 5. Berhenti mengambil kad pada jumlah 13 jika kad “dealer” menunjukkan nilai 7 atau rendah.
 6. Pisahkan taruhan jika kad permulaan anda adalah Ace dan 8.
 7. Pisahkan taruhan sekiranya jumlah anda adalah 9 kecuali “dealer”mempunyai 7, Ace atau 10.
 8. Pisahkan taruhan untuk kad berjumlah 7 kecuali “dealer” mempunyai kad bernilai 8 dan ke bawah.
 9. Pisahkan taruhan untuk kad berjumlah 6 kecuali kad “dealer” menunjukkan nilai 7 atau rendah.
 10. Jangan sesekali pisahkan taruhan untuk kad berjumlah 5.
 11. Pisahkan taruhan untuk kad berjumlah 4 jika kad “dealer”menunjukkan nilai 5 atau 6.
 12. Pisahkan taruhan berjumlah 2 atau 3 sekiranya kad “dealer” menunjukkan nilai kurang dari 8.
 13. Gandakan taruhan sekiranya kad anda berjumlah 11.
 14. Gandakan taruhan untuk jumlah 10 kecuali “dealer” mempunyai Ace atau 10.
 15. Gandakan taruhan untuk kad berjumlah 9 kecuali kad “dealer” menunjukkan nilai 6 dan ke atas.
 16. Gandakan taruhan sekiranya anda mempunyai Ace dan 7 atau 6 kecuali kad “dealer” menunjukkan nilai 6 dan ke atas.
 17. Gandakan taruhan sekiranya kad anda menunjukkan Ace dan 5 atau 4  melainkan kad “dealer” bernilai 4, 5 atau 6.
 18. Gandakan taruhan sekiranya anda mempunyai Ace dan 3 atau 2 kecuali kad “dealer” ada menunjukkan 5 atau 6.
 19. Serah kalah sekiranya kad anda berjumlah 16 (melainkan kad anda menunjukkan nilai 8-8) bertentang dengan kad “dealer” bernilai 9, 10 atau Ace.
 20. Serah kalah sekiranya kad anda mempunyai nilai 15 bertentang dengan kad yang bernilai 10 atau Ace.

Mainkan blackjack dalam talian

Carta strategi “blackjack” akan menunjukkan strategi yang paling sesuai digunakan mengikut cara permainan sendiri serta kelebihan yang pemain ada ke atas pihak “dealer”, baik strategi yang paling asas atau strategi yang lebih mantap dan kompleks. Akan tetapi, semua strategi ini berasal dari konsep asas yang sama – mengenal pasti kad-kad yang ada pada pihak dealer dan mengagak kad-kad yang mungkin anda ambil atau dimainkan seterusnya. Konsep asas ini boleh dikesan semula ke zaman 1950-an dan menjadi batu asas kepada strategi pengiraan kad yang menjadi pilihan pemain-pemain “blackjack” yang mahir.

Dengan menggunakan cara permainan yang optimal dan sesuai dengan kad permulaan, pemain akan mempunyai kelebihan menang ke atas pihak kasino atau “dealer” dan mempunyai kemungkinan pulangan yang lebih tinggi sekiranya pemain menggandakan taruhan. Pada kebiasaanya, pemain-pemain yang tidak menggunakan strategi akan menyerah sebanyak 3%-5% manakala penggunaan strategi mengurangkan penyerahan kepada pihak kasino kepada hanya 0.5%, di mana peluang pemain mendapatkan pulangan adalah 50:50. Ini menunjukkan bahawa pengunaan strategi, walaupun yang paling asas akan meningkatkan kemumgkinan menang pemain dengan mendadak.

Penguasaan permainan ini bukan setakat memahami konsep asas ini sahaja. Konsep ini akan membantu pemain mengatur strategi yang lebih mantap sekiranya ia digunakan bersama dengan pengenalpastian kad “dealer” serta kira-kira untuk kad-kad yang bakal dimainkan. Antara strategi tahap tinggi yang menjadi pilihan para pemain “blackjack”profesional adalah untuk tidak  sesekali mengambil insurans (taruhan kecil yang bernilai separuh dari nilai taruhan asas) atau “even money”, dimana pemain akan dibayar nilai taruhan asas dan taruhan kasino.

Dalam keadaan dimana pemain akan menghadapi pengehadan dalam memisahkan taruhan atau memisahkan taruhan dalam pusingan berikutnya, kad pemain perlu dianggap sebagai jumlah yang tidak boleh diubah/jumlah yang tidak fleksibel, sering disebut sebagai “hard hand”, dimana jumlah ini berisiko menyebabkan jumlah kad pemain melebihi 21. Sebagai contoh, sekiranya pemain mempunyai kad 3-3 dan mempunyai pengehadan untuk memisahkan taruhan , pemain perlu menjumlahkan kad dan mengambil langkah yang sepatutnya mengikut carta strategi.

Walaupun carta strategi ini dapat dibuktikan melalui kira-kira matematik dan komputasi kebarangkalian, ia akan berubah sedikit bergantung pada bilangan pemain, peraturan permainan (peraturan permainan akan berubah mengikut kasino) serta bilangan dek yang dimainkan. Dengan hanya menggunakan strategi asas, kebarangkalian menang condong mendadak kearah pemain dan ini akan melahirkan lebih banyak strategi kompleks yang akan meningkatkan lagi peluang kemenangan pemain.